معنی و ترجمه کلمه fast pill به فارسی fast pill یعنی چه

fast pill


ورزش : ماده محرک غيرمجاز براى افزايش سرعت اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها