معنی و ترجمه کلمه fatigue duty به فارسی fatigue duty یعنی چه

fatigue duty


کار بيگارى
علوم نظامى : کار اجبارى در سربازخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها