طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fawning به فارسی fawning یعنی چه

fawning


تملق ،دم لابه ،سبزى پاک کنى ،مداهنه کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها