طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fearful به فارسی fearful یعنی چه

fearful


ترسان ،بيمناک ،هراسناک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها