طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه feasible solutions به فارسی feasible solutions یعنی چه

feasible solutions


بازرگانى : راه حل هاى ممکن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها