طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fechner's paradox به فارسی fechner's paradox یعنی چه

fechner's paradox


روانشناسى : معماى فخنر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها