معنی و ترجمه کلمه feedback transformer به فارسی feedback transformer یعنی چه

feedback transformer


علوم مهندسى : ترانسفورماتور فيدبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها