معنی و ترجمه کلمه feeding group به فارسی feeding group یعنی چه

feeding group


گروه تغذيه کننده
علوم نظامى : قسمت خوراک دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها