معنی و ترجمه کلمه ferocity به فارسی ferocity یعنی چه

ferocity


درنده خويى ،وحشى گرى ،سبعيت ،ستمگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها