معنی و ترجمه کلمه figural openness به فارسی figural openness یعنی چه

figural openness


روانشناسى : گشودگى شکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها