معنی و ترجمه کلمه flexility به فارسی flexility یعنی چه

flexility


نرمى ،قابليت تغيير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها