طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه formularize به فارسی formularize یعنی چه

formularize


بصورت فرمول دراوردن ،تحت قاعده در اوردن ،مدون کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها