معنی و ترجمه کلمه fovea به فارسی fovea یعنی چه

fovea


گودال ،حفره ،فرورفتگى ،(بمعانى fossa مراجعه شود)
روانشناسى : فرورفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها