معنی و ترجمه کلمه fractional distillation به فارسی fractional distillation یعنی چه

fractional distillation


شيمى : تقطير جزء به جزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها