معنی و ترجمه کلمه free market system به فارسی free market system یعنی چه

free market system


بازرگانى : نظام بازار ازاد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها