معنی و ترجمه کلمه french defence به فارسی french defence یعنی چه

french defence


ورزش : دفاع فرانسوى شطرنج

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها