طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه from the cradle to the grave به فارسی from the cradle to the grave یعنی چه

from the cradle to the grave


ازگهواره تاگور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها