طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه full command به فارسی full command یعنی چه

full command


کنترل کامل
علوم نظامى : اداره کامل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها