معنی و ترجمه کلمه fulsomeness به فارسی fulsomeness یعنی چه

fulsomeness


زنندگى ( بواسطه زيادى) ،نفرت انگيزى ،افراط،اغراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها