معنی و ترجمه کلمه fumatory به فارسی fumatory یعنی چه

fumatory


دودى ،وابسته به کشيدن دود،دودگاه ،جاى دود دادن يابخاردادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها