طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه game fowl به فارسی game fowl یعنی چه

game fowl


مرغ شکارى ،خروس جنگى
ورزش : نژاد خروس جنگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها