طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas case hardening به فارسی gas case hardening یعنی چه

gas case hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى پوسته گازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها