طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas engine blower به فارسی gas engine blower یعنی چه

gas engine blower


علوم مهندسى : دمنده موتور گازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها