طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas fitter به فارسی gas fitter یعنی چه

gas fitter


فيتر يا مکانيکى که لوله هاى گاز و لوازم گاز منازل را نصب و تعمير ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها