طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gas generator flue به فارسی gas generator flue یعنی چه

gas generator flue


علوم مهندسى : تنوره مولد گاز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها