طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gastrovascular به فارسی gastrovascular یعنی چه

gastrovascular


(ج.ش ).داراى فعاليت در معده ورگها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها