طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gauge-cock به فارسی gauge-cock یعنی چه

gauge-cock


(درديگ بخار )اندازه نما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها