طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gawsie به فارسی gawsie یعنی چه

gawsie


)gawsy(خوش بنيه ،چاق و چله ،با نشاط،خوش نما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها