طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gemmulation به فارسی gemmulation یعنی چه

gemmulation


جرثومه بندى ،جوانه کوچک ،ايجادموجود تازه توسط جوانه سلولى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها