طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gemological به فارسی gemological یعنی چه

gemological


)gemmological(مربوطبه علم گوهر شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها