طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه general purpose program به فارسی general purpose program یعنی چه

general purpose program


برنامه همه منظوره
کامپيوتر : برنامه عام منظوره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها