طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه generation of current به فارسی generation of current یعنی چه

generation of current


علوم مهندسى : توليد جريان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها