طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه geothermal به فارسی geothermal یعنی چه

geothermal


)geothermic(وابسته به حرارت مرکزى زمين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها