طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه geothermic به فارسی geothermic یعنی چه

geothermic


)geothermal(وابسته به حرارت مرکزى زمين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها