طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gritstone به فارسی gritstone یعنی چه

gritstone


سنگ ريگى دان دان ،سنگ سياه زبر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها