طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه grown به فارسی grown یعنی چه

grown


روييده ،رشد کرده ،رسيده ،جوانه زده ،سبز شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها