طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه habitual way of doing anything به فارسی habitual way of doing anything یعنی چه

habitual way of doing anything


راه عادى( براى )کردن کارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها