طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه haematoxylon به فارسی haematoxylon یعنی چه

haematoxylon


(گ.ش ).درخت بقم ،چوب بقم ،بقم اسود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها