طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hail-storm به فارسی hail-storm یعنی چه

hail-storm


باريدن تگرگ ،طوفان تگرگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها