طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hair-splitting به فارسی hair-splitting یعنی چه

hair-splitting


موشکافى ،موشکاف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها