طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hand tool به فارسی hand tool یعنی چه

hand tool


علوم مهندسى : ابزار دستى
علوم هوايى : ابزار دستى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها