طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handed down به فارسی handed down یعنی چه

handed down


قانون ـ فقه : به تواتر رسيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها