طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه handsbreadth به فارسی handsbreadth یعنی چه

handsbreadth


باندازه کف دست ،پهناى دست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها