طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hansard به فارسی hansard یعنی چه

hansard


صورت جلسات رسمى پارلمان انگليسى
قانون ـ فقه : مذاکرات رسمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها