معنی و ترجمه کلمه hardening constituent به فارسی hardening constituent یعنی چه

hardening constituent


علوم مهندسى : جزء سخت گردانى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها