طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hauling part به فارسی hauling part یعنی چه

hauling part


قسمت کشنده( طناب)،قسمت کشنده
علوم نظامى : قسمت متحرک
علوم دريايى : قسمت کشنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها