طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه have you anything more to say به فارسی have you anything more to say یعنی چه

have you anything more to say


ديگرفرمايشى ياحرفى داريد؟

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها