طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he received a broken hand به فارسی he received a broken hand یعنی چه

he received a broken hand


دستش شکست

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها