معنی و ترجمه کلمه head strong به فارسی head strong یعنی چه

head strong


خودسر،خود راى ،لجباز،لجوج ،سرسخت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها