معنی و ترجمه کلمه hydraulic lime engineering به فارسی hydraulic lime engineering یعنی چه

hydraulic lime engineering


ملاط ابى
علوم مهندسى : ملاطى که در زير اب سفت مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها